Pagdating ng mga kaisipang liberal

Propaganda, La Liga Filipina, Katipunan-Unang Republika ng Pilipinas, Digmaang Pilipino- Amerikano Hanggang sa mga Patakarang Ipinatupad ng mga Amerikano, Pagharap sa Hamon ng mga Amerikano-Panahon ng Komonwelt, Panahon ng Pagpasok ng Hapon- Pagkakaloob ng Amerika sa Kalayaan ng Pilipinas, Administrasyong Roxas-Macapagal, Administrasyong Marcos- Corazon Aquino, Administrasyong Ramos- Noynoy Aquino Pagsilang ng Diwang Makabansa Namulat ang mga Pilipino sa katotohanang wala nang pag-asang magbabago pa ang pamamahala ng bayan sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Espanyol na naging dahilan sa pagusbong ng nasyonalismo ng bansa . Ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan at hindi kolonya ng Espana .

Carlos Maria dela Torre Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan Pagbukas ng Suez Canal Pagkakaroon ng pangkat na ilustrado Pagtatag ng Kilusang Sekularisasyon Pagbitay sa tatlong paring martyr (GOMBURZA)Layunin ng Kilusang Propaganda Ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanol .

On one hand, there is you and your government, to whom you gave the mandate for change—a government that has implemented reform for the past three years and five months, pursuing the corrupt and working to alleviate poverty.

On the other side, you have the corrupt officials allegedly involved in the Pork Barrel Scam.

Religious Orders – opposed to the plan for they believed that Filipinos were not worthy to become Friar Curate Msgr.

Pedro Pelaez – Ecclesiastical Governor of the Church who believed that Filipino priests should be given a chance to serve. THE CAVITE MUTINY January 20, 1872 Sergeant Lamadrid – namuno sa pag-aaklas ng humigit-kumulang 200 Pilipinong sundalo at manggagawa sa Cavite arsenal Governor-General Rafael de Izquierdo Isa sa mga pinakamalupit na pinunong Espanyol ng Pilipinas Tinaggal ang lahat ng mga prebilehiyo ng mga tao sa Cavite na nagdulot ng pag-aalsa 7.

La Solidaridad ( opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda) Unang inilathala sa Barcelona noong Pebrero 15, 1889 hanggang buwan ng Oktubre 1889. Rodrigo Duterte ang panukalang batas na magpapatupad ng libreng matrikula at ibang bayarin sa mga paaralang pangkolehiyo at panteknikal-bokasyunal na pinapatakbo ng gobyerno.Labag ito sa panawagan ng mga kampon ng mga neoliberal na patakaran sa kanyang gabinete sa pangunguna ni Budget Sec. Hindi rin hinintay ni Duterte na kusang maging batas ang panukala na ipinasa ng Kongreso at Senado, na siyang mangyayari kung hindi niya ito pinirmahan.Kailangan pa ring bantayan at itulak ang pagpapatupad sa tinawag na Universal Access to Quality Tertiary Education Act hanggang sa aktwal na hindi mangolekta ng bayarin ang mga paaralan at hindi magbayad ang mga estudyante.Kailangan pa rin ang iba’t ibang pagkilos at protesta at malalaki pa nga. Tagumpay ito ng sama-samang pagkilos ng mga estudyante, kabataan at sambayanang Pilipino – partikular para sa panawagang libreng edukasyon at pangkalahatan para sa mga makabuluhang reporma.

Leave a Reply